Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R007235

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 58809/L  
OBCHODNÉ MENO: Medzinárodná Jazyková Agentúra s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hollého 65, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01
IČO: 47 076 364
DEŇ ZÁPISU: 10.04.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
2. Vyučovanie v odbore cudzích jazykov – anglický jazyk
3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
4. Prekladateľské a tlmočnícke služby – anglický jazyk
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Mgr. Kristina Padalová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hollého 65, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01, Vznik funkcie: 10.04.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Kristina Padalová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hollého 65, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1