Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R007239

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 56958/L  
OBCHODNÉ MENO: SAGLIS, s. r. o.
SÍDLO: Názov obce: Rudinská 91, PSČ: 023 31
IČO: 46 706 828
DEŇ ZÁPISU: 29.06.2012
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
2. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
3. prípravné práce k realizácii stavby
4. murárstvo
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Marián Sága, Bydlisko: Názov obce: Rudinská 91, PSČ: 023 31, Vznik funkcie: 29.06.2012
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Marián Sága, Bydlisko: Názov obce: Rudinská 91, PSČ: 023 31, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1