Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R007237

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 52060/L  
OBCHODNÉ MENO: Patológia, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záborského 2, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01
IČO: 36 640 654
DEŇ ZÁPISU: 27.08.2005
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
3. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, a to zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore patologická anatómia
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Katarína Rumanová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Volgogradská 4923/33, Názov obce: Martin, PSČ: 036 08, Vznik funkcie: 10.01.2014
Meno a priezvisko: RNDr. Ľubomír Gallik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antolská 3721/4, Názov obce: Bratislava - Petržalka, PSČ: 851 07, Vznik funkcie: 18.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti vo všetkých veciach vždy dvaja spoločne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menu a priezvisku a funkcii podpisujúci konatelia pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Alpha medical, s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záborského 2, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01, Výška vkladu: 16 597,000000 EUR, Rozsah splatenia: 16 597,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 16 597,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 16 597,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1