Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R007229

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 19911/L  
OBCHODNÉ MENO: EPIONE, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Juraja Fándlyho 2195/36, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01
IČO: 36 855 201
DEŇ ZÁPISU: 18.12.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení - ambulancii všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom povolaní lekár, študijnom odbore všeobecné lekárstvo a v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: MUDr. František Michnica, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Juraja Fándlyho 2195/36, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01, Vznik funkcie: 31.03.2009
Meno a priezvisko: MUDr. Katarína Michnicová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Juraja Fándlyho 2195/36, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01, Vznik funkcie: 18.05.2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: MUDr. František Michnica, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Juraja Fándlyho 2195/36, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1