Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R007232

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 68966/L  
OBCHODNÉ MENO: Krytá strelnica Liptov s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podtatranského 10, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01
IČO: 51 221 373
DEŇ ZÁPISU: 30.11.2017
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
2. Výroba nápojov
3. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
5. Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
6. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
7. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
8. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
9. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
10. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
11. Služby požičovní
12. Prenájom hnuteľných vecí
13. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
14. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
15. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
16. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
17. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
18. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
19. Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
20. Vývoj a výroba zbraní alebo streliva
21. Opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní
22. Prevádzkovanie múzejnej a zberateľskej činnosti
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Marián Vyšný, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 4. apríla 1868/18, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, Vznik funkcie: 30.11.2017
Meno a priezvisko: PhDr. Radovan Jáger, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podtatranského 1155/10, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, Vznik funkcie: 30.11.2017
Meno a priezvisko:  Róbert Jáger, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ondrašovská 413/50, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 05, Vznik funkcie: 30.11.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Marián Vyšný, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 4. apríla 1868/18, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko: PhDr. Radovan Jáger, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podtatranského 1155/10, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, Výška vkladu: 1 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Róbert Jáger, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ondrašovská 413/50, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 05, Výška vkladu: 1 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1