Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R007226

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 14649/L  
OBCHODNÉ MENO: Alpha medical patológia, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záborského 2, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01
IČO: 36 415 758
DEŇ ZÁPISU: 27.01.2004
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností
2. obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností
3. výskum a vývoj
4. prenájom strojov, zariadení a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
5. podnikateľské poradenstvo
6. prevádzkovanie ambulatntnej zdravotnej starostlivosti - spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore patologická anatómia
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Katarína Rumanová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Volgogradská 4923/33, Názov obce: Martin, PSČ: 036 08, Vznik funkcie: 10.01.2014
Meno a priezvisko: Doc. MUDr. František Ondriaš, CSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 52, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31, Vznik funkcie: 01.04.2015
Meno a priezvisko: RNDr. Ľubomír Gallik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antolská 3721/4, Názov obce: Bratislava- Petržalka, PSČ: 851 07, Vznik funkcie: 18.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci konatelia, pričom úkony v mene spoločnosti uskutočňujú súhlasným prejavom vôle vždy aspoň dvaja konatelia spoločne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Alpha medical, s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záborského 2, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01, Výška vkladu: 285 468,000000 EUR, Rozsah splatenia: 285 468,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 285 468,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 285 468,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.1.2004 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1