Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Žilina - Nové zápisy
R007221

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 69275/L  
OBCHODNÉ MENO: VM&N group s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cíbové Dvory 1032, Názov obce: Rosina, PSČ: 013 22
IČO: 51 286 521
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému  spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
6. Prípravné práce k realizácii stavby
7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
8. Prenájom hnuteľných vecí
9. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
11. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
12. Vedenie účtovníctva
13. Administratívne práce
14. Čistiace a upratovacie služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Mgr. Petra Vajdová, Bydlisko: Názov obce: Nitrianske Sučany 214, PSČ: 972 21, Vznik funkcie: 23.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Petra Vajdová, Bydlisko: Názov obce: Nitrianske Sučany 214, PSČ: 972 21, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1