Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Žilina - Nové zápisy
R007222

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 69276/L  
OBCHODNÉ MENO: Záhrada - JM s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vranie, Labutia 243/18, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 14
IČO: 51 317 133
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel
2. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
3. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
4. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
5. Textilná výroba
6. Odevná výroba
7. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
8. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
9. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
10. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
11. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
12. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
13. Prípravné práce k realizácii stavby
14. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
15. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
16. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
17. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
18. Sťahovacie služby
19. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
20. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
21. Dizajnérske činnosti
22. Prenájom hnuteľných vecí
23. Čistiace a upratovacie služby
24. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
25. Poskytovanie služieb osobného charakteru
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Marčiš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vranie, Labutia 243/18, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 14, Vznik funkcie: 23.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Marčiš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vranie, Labutia 243/18, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 14, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1