Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Žilina - Nové zápisy
R007217

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 69279/L  
OBCHODNÉ MENO: Ing. Pavlína Turská s. r. o.
SÍDLO: Názov obce: Ďurčiná 379, PSČ: 015 01
IČO: 51 313 502
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
2. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
3. Vedenie účtovníctva
4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
8. Administratívne služby
9. Prenájom hnuteľných vecí
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Pavlína Turská, Bydlisko: Názov obce: Ďurčiná 379, PSČ: 015 01, Vznik funkcie: 23.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Pavlína Turská, Bydlisko: Názov obce: Ďurčiná 379, PSČ: 015 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1