Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R007344

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 41421/V  
OBCHODNÉ MENO: TUCSON s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Znievska 19/3024, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06
IČO: 50 824 287
DEŇ ZÁPISU: 10.05.2017
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
2. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
8. Počítačové služby
9. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
10. Prenájom hnuteľných vecí
11. Reklamné a marketingové služby
12. Prípravné práce k realizácii stavby
13. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Antal Fehér, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuthen Vezér utca 44, Názov obce: Kunhegyes, PSČ: 5340, Štát: Maďarsko, Vznik funkcie: 10.05.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov, ktorí konajú v jej mene navonok voči tretím osobám samostatne a neobmedzene tak, že k vyznačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Antal Fehér, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuthen Vezér utca 44, Názov obce: Kunhegyes, PSČ: 5340, Štát: Maďarsko, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1