Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R007346

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 5971/V  
OBCHODNÉ MENO: VIRAMI TRADE s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Senný trh 2, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01
IČO: 31 705 189
DEŇ ZÁPISU: 21.03.1995
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. obchodná činnosť v odbore: poľnohospodárske produkty, osivo, krmivo, kvety, živé zvieratá, potraviny, nápoje, tabak, zelenina, ovocie, zemiaky, mäso, mäsové výrobky, textil, odevy, obuv, športové potreby, elektrospotrebiče, spotrebná elektronika, domáce potreby, kozmetika, sklo, porcelán, papier, farby, laky, pracie a čistiace prostriedky, nábytok, stavebný materiál, železiarsky tovar, reklamný materiál, výrobky z plastov a umelých termoplastických  a plastických hmôt, suroviny, hutné výrobky, obaly a baliaci materiál, dvojstopé motorové vozidlá, autosúčiastky, motocykle, autopríslušenstvo
2. balenie tovaru
3. výroba prvkov slúžiacich k baleniu tovaru
4. zošívanie, lepenie, zváranie umelých hmôt, plastických a termoplastických hmôt a textílií
5. poradenská, konzultačná a projekčná činnosť k obalom a preprave plechu a výrobkov z plechu ako aj baleniu a adjustačnými činnostiam
6. zámočnícke práce, montážna činnosť, montáž strojov
7. montážne a servisné práce strojných zariadení
8. zámočníctvo
9. maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
10. nakládka a vykládka výrobkov
11. pomocné stavebné práce
12. opravy, obsluha, kompletizácia, balenie, nátery a expedícia konštrukcií a radiátorov
13. lisovanie výrobkov
14. montáž vykurovacích a odsávacích systémov
15. elektromontážne práce včítane modernizácií a rekonštrukcií prístrojov do 1000 V
16. výroba a montáž elektrických ohrievačov vody
17. servisné a údržbárske práce strojov a zariadení pre výrobu obalov a balenie tovarov
18. čistenie budov a kanalizácií
19. nákladná cestná doprava
20. prenájom nebytových priestorov
21. prenájom strojov a zariadení
22. sprostredkovanie dopravy,  obchodu, služieb, výroby
23. staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
24. činnosť stavbyvedúceho, pozemné stavby
25. prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na rekondíciu a regeneráciu
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Radoslav Petrenko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Popradská 6435/1, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, Vznik funkcie: 01.08.2004
Meno a priezvisko: Ing. Milan Petrenko, Bydlisko: Názov obce: Bohdanovce 199, PSČ: 044 16, Vznik funkcie: 05.06.2009
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a
to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Radoslav Petrenko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Popradská 1, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, Výška vkladu: 2 940,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 940,000000 EUR
Meno a priezvisko: Mgr. Janka Haľková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tri hôrky 432/1, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11, Výška vkladu: 2 030,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 030,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Milan Petrenko, Bydlisko: Názov obce: Bohdanovce 199, PSČ: 044 16, Výška vkladu: 2 030,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 030,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13. 3. 1995 podľa § 105 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb.
2. Zmena spoločenskej zmluvy dodatkom č. l  zo dňa 21. 12. 1995.  
3. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 10. 1. 1997.
4. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 19. 2. 1998. Spoločenská zmluva upravená podľa zákona 11/98 Zb.
5. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 23.11.1998.
6. Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa: 15.3.1999.
7. Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.2.2000.
8. Dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve zo dňa 10. 3. 2000.
9. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 6. 4. 2001.
10. Dodatok č. 12 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.11.2001.
11. Dodatok č. 13 k spoločenskej zmluve zo dňa 28. 4. 2003.
12. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.11.2003.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1