Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R007332

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 23773/V  
OBCHODNÉ MENO: KOVOTVARY SPIŠ, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 492/38, Názov obce: Spišské Podhradie, PSČ: 053 04
IČO: 44 789 815
DEŇ ZÁPISU: 29.05.2009
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. zámočníctvo
2. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
6. vykonávanie zváracích prác: elektrickým oblúkom, plameňom, bodovým a švovým zváraním, zváranie CO2, paličské práce
7. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
8. prípravné práce k realizácii stavby
9. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Miroslav Kalinka, Bydlisko: Názov obce: Klčov 148, PSČ: 053 02, Vznik funkcie: 29.05.2009
Meno a priezvisko:  Miroslava Kalinková, Bydlisko: Názov obce: Klčov 148, PSČ: 053 02, Vznik funkcie: 15.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne, a to tak, že k vypísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Miroslav Kalinka, Bydlisko: Názov obce: Klčov 148, PSČ: 053 02, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1