Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R007336

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 20594/V  
OBCHODNÉ MENO: Masnyk Real s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ťahanovské riadky 25, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01
IČO: 43 787 665
DEŇ ZÁPISU: 23.10.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
2. podnikateľské poradenstvo a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností
3. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
4. prenájom hnuteľných vecí
5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu volných živností
6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu volných živností
7. Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností
8. Vyžínanie trávy, výrez nežiadúcich krovín
9. Vykonávanie parkových, sadových a záhradných úprav s výnimkou krajinno-architektonických sadovníckych diel
10. Údržba, montáž a prevádzkovanie závlahových systémov a melioračných zariadení
11. poskytovanie služieb poľnohospodárskou technikou (strojmi, mechanizmami a náradím)
12. Sušenie dekoračných rastlín
13. Pozberové úpravy rastlinných komodít
14. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
15. Prevádzkovanie solária
16. Prevádzkovanie sauny
17. Prevádzkovanie fitnescentra
18. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
19. Prieskum trhu a verejnej mienky
20. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
21. Organizovanie kurzov, školení a seminárov
22. Reklamné a marketingové služby
23. Pestovanie a rozmnožovanie akvarijných rastlín
24. poľnohospodárstvo  lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárkych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: JUDr. Rastislav Masnyk, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ždiarska 2, Názov obce: Košice, PSČ: 040 12, Vznik funkcie: 23.10.2007
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ vykonáva právne úkony v mene spoločnosti samostatne a bez obmedzenia. Konateľ podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: JUDr. Rastislav Masnyk, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ždiarska 2, Názov obce: Košice, PSČ: 040 12, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1