Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R007340

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 19662/V  
OBCHODNÉ MENO: PR - Style, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Levočská 4, Názov obce: Košice, PSČ: 040 12
IČO: 36 763 985
DEŇ ZÁPISU: 12.04.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
4. manipulácia s nákladom
5. neverejné skladovanie
6. reklamná, propagačná a inzertná činnosť
7. dizajnérska činnosť
8. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
9. kancelárske a sekretárske služby
10. prekladateľské a tlmočnícke služby
11. spracovanie údajov
12. montáž plastových okien a dverí
13. montáž tesnení okien a dverí
14. demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
15. kladenie zámkovej dlažby
16. upratovacie práce a čistenie budov
17. výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním - Pozemné stavby
18. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
19. lešenárske práce - montáž a demontáž lešenia
20. betonárske práce (prístupové cesty, chodníky, spevnené plochy - ukladanie hotových betónových dielcov)
21. obkladanie stien z hotových umelohmotných a drevených profilov
22. vykonávanie tenkostenných omietok
23. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
24. prevádzkovanie technickej služby v zmysle § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu: projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Ladislav Pollák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Levočská 4, Názov obce: Košice, PSČ: 040 12, Vznik funkcie: 12.04.2007
Meno a priezvisko:  Richard Radzieta, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Irkutská 13, Názov obce: Košice, PSČ: 040 12, Vznik funkcie: 12.04.2007
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a záväzky podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ladislav Pollák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Levočská 4, Názov obce: Košice, PSČ: 040 12, Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Richard Radzieta, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Irkutská 13, Názov obce: Košice, PSČ: 040 12, Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1