Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R007333

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 41595/V  
OBCHODNÉ MENO: KOZMETIKA ZUNA s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rázusova 49, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01
IČO: 50 929 933
DEŇ ZÁPISU: 07.06.2017
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Administratívne služby
2. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
4. Prenájom hnuteľných vecí
5. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
8. Vedenie účtovníctva
9. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
10. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
11. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
12. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
13. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
14. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
15. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
16. Služby súvisiace so skrášľovaním teľa
17. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Rastislav Smerecký, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 791/2, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01, Vznik funkcie: 07.06.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Rastislav Smerecký, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 791/2, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01, Výška vkladu: 1 667,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 667,000000 EUR
Meno a priezvisko: JUDr. Gabriela Ballaschová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Golianova 1025/4, Názov obce: Košice - mestská časť Krásna, PSČ: 040 18, Výška vkladu: 1 667,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 667,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Radovan Fejka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovníková 1458/8, Názov obce: Košice - mestská časť Nad jazerom, PSČ: 040 12, Výška vkladu: 1 667,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 667,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 001,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 001,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1