Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R007339

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 43023/V  
OBCHODNÉ MENO: PonteNu s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie osloboditeľov 20, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01
IČO: 51 295 393
DEŇ ZÁPISU: 11.01.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
5. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
6. Finančný lízing
7. Faktoring a forfaiting
8. Vedenie účtovníctva
9. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
10. Administratívne služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Péter Róbert Rácz, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petőfi utca 26, Názov obce: Cák, PSČ: 9725, Štát: Maďarsko, Vznik funkcie: 11.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Péter Róbert Rácz, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petőfi utca 26, Názov obce: Cák, PSČ: 9725, Štát: Maďarsko, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1