Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R007335

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 42404/V  
OBCHODNÉ MENO: LUGO Trans s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trieda KVP 1, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko KVP, PSČ: 040 23
IČO: 50 800 817
DEŇ ZÁPISU: 31.03.2017
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
3. Prípravné práce k realizácii stavby
4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
5. Sprostredkovateľská činnosti v oblasti obchodu, služieb, výroby
6. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
7. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
8. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
9. Počítačové služby a služby spojené s počítačovým spracovaním údajov
10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
11. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
12. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
13. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
14. Prenájom hnuteľných vecí
15. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
16. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
17. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
18. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
19. Čistiace a upratovacie služby
20. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
21. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
22. Výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 2
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Branislav Straka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krížna 2419/1, Názov obce: Ľubotice, PSČ: 080 06, Vznik funkcie: 07.08.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ľubomír Stupeň, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Horou 816/32, Názov obce: Košice - mestská časť Myslava, PSČ: 040 16, Výška vkladu: 25 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 25 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1