Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R007329

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 42176/V  
OBCHODNÉ MENO: INVEST-COM SK, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račí potok 47, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01
IČO: 51 063 298
DEŇ ZÁPISU: 24.08.2017
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
4. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
6. Prípravné práce k realizácii stavby
7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
8. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
9. Prenájom hnuteľných vecí
10. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
11. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
12. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
13. Dizajnérske činnosti
14. Služby požičovní
15. Informačná činnosť
16. Čistiace a upratovacie služby
17. Administratívne služby
18. Verejné obstarávanie
19. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
20. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
21. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
22. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
23. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
24. Poskytovanie služieb osobného charakteru
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Vladimír Fiľakovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 3, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01, Vznik funkcie: 24.08.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a funkciu.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Občianske združenie Ulixes, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račí potok 2407/47, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01, Výška vkladu: 2 450,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 450,000000 EUR
Obchodné meno: INVESTCOM SK, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račí potok 47, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01, Výška vkladu: 2 550,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 550,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1