Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R007327

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 35556/V  
OBCHODNÉ MENO: Dr.Max 54 s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moldavská cesta 8/A, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11
IČO: 47 685 808
DEŇ ZÁPISU: 21.03.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. reklamné a marketingové služby
4. administratívne služby
5. vedenie účtovníctva
6. prenájom hnuteľných vecí
7. finančný a operatívny leasing
8. vydavateľská činnosť
9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
10. Poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Mgr. Tomáš Slechan, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Přemyslovská 2018/27, Názov obce: Praha - Vinohrady, PSČ: 13000, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 21.03.2014
Meno a priezvisko: Ing. Marián Hodák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľanová 3171/68, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25, Vznik funkcie: 21.03.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: MIRAKL, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Digital Park II, Einsteinova 23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR, Záložné právo: Záložné právo v prospech UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, PSČ 140 92, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe v zložke č. B 3608, podľa hromadnej zmluvy o zriadení záložného práva k obchodným podielom (v anglickom originále „Global Ownership Interests Pledge Agreement“) zo dňa 6. októbra 2015.
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1