Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R007330

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 34668/V  
OBCHODNÉ MENO: jaspero, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Michalovská 350/9, Názov obce: Košice-Západ, PSČ: 040 11
IČO: 47 584 637
DEŇ ZÁPISU: 14.12.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
4. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
5. Prenájom hnuteľných vecí
6. Administratívne služby
7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
8. Čistiace a upratovacie služby
9. Reklamné a marketingové služby
10. Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
11. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Ján Krupa, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Michalovská 350/9, Názov obce: Košice-Západ, PSČ: 040 11, Vznik funkcie: 14.12.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia spoločnosti samostatne a neobmedzene.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Ján Krupa, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Michalovská 350/9, Názov obce: Košice-Západ, PSČ: 040 11, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1