Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R007331

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 28429/V  
OBCHODNÉ MENO: KEVDO, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moldavská cesta 8/A, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11
IČO: 44 838 719
DEŇ ZÁPISU: 24.06.2009
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. prieskum trhu a verejnej mienky,
3. reklamné a marketingové služby,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
6. poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Mgr. Tomáš Slechan, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Přemyslovská 2018/27, Názov obce: Praha 3, PSČ: 130 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 01.08.2012
Meno a priezvisko: Ing. Marián Hodák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľanová 3171/68, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25, Vznik funkcie: 01.01.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ tak, že k písomnému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.  
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: MIRAKL, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Digital Park II, Einsteinova 23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01, Výška vkladu: 76 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 76 500,000000 EUR, Záložné právo: Záložné právo v prospech UniCredit Bank Czech Republic, a.s. so sídlom Želetavská 1525/1, Praha 4-Michle, PSČ 140 92 Česká republika, IČO:  649 48 242, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe v zložke č. B 3608 podľa hromadnej zmluvy o zriadení záložného práva k obchodným podielom (v anglickom originále "Global Ownership Interests Pledge Agreement") zo dňa 28. februára 2013.
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 76 500,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 76 500,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 11.06.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.


2. Zápisnica z mimoriadneho valného spoločnosti zo dňa 8.12.2009 - zmena sídla spoločnosti.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.08.2011 a rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.08.2011.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1