Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R007328

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 9992/V  
OBCHODNÉ MENO: GYNE spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Popradská 54, Názov obce: Košice
IČO: 36 180 408
DEŇ ZÁPISU: 30.12.1997
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. obchodná činnosť: potraviny, domáce potreby, tabak, tabakové výrobky, cigarety, elektronický a elektrický tovar, spotrebná elektronika, tovar pre domácnosť, drevo, výrobky z dreva, stavebný materiál, hnojivá, plasty, kancelárske potreby, odevy, obuv, medicínska technika, umelecké predmety /okrem starožitností/, kvety
2. činnosť realitnej kancelárie
3. veľkoobchodná činnosť: farmaceutické výrobky
4. prenájom strojov a zariadení
5. záznam na magnetické média a odpredaj záznamov
6. poradenská činnosť v predmete podnikania
7. gynekológia a pôrodníctvo
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: MUDr. Marianna Šestinová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žilinská 8, Názov obce: Košice
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia spoločnosť navonok zastupujú a za spoločnosť konajú samostatne a podpisujú tak, že ku písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.  
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: MUDr. Marianna Šestinová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žilinská 8, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11, Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej  zápisnice N 105/97, Nz 101/97 zo dňa 8.12. 1997 napísaná v Košiciach podľa ust. § 105  a nasl. zák.č. 513/91 Zb.   
2. Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 20.7.1998 v znení zák. č. 11/98 Z.z.  
3. Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 20.1.2004.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1