Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R007345

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 1687/V  
OBCHODNÉ MENO: V Kocke, a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovenskej jednoty 8, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 11
IČO: 50 719 424
DEŇ ZÁPISU: 09.02.2017
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
4. Prenájom hnuteľných vecí
5. Administratívne služby
6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájom
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. František Lopatník, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Študentská 273/5, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01, Vznik funkcie: 09.02.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne.
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko:  Emil Kliment, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na belánce 2172/15, Názov obce: Plzeň 3, Jižní předměstí, PSČ: 30100, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 09.02.2017
Meno a priezvisko: JUDr. Martin Bukovinský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fazuľová 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07, Vznik funkcie: 09.02.2017
Meno a priezvisko: Ing. Gabriel Ribo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brigádnická 216/3, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11, Vznik funkcie: 20.12.2017
AKCIONÁR:  
Meno a priezvisko: Ing. František Lopatník, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Študentská 273/5, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 20, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR
Počet: 20, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 250,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1