Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Košice I - Nové zápisy
R007301

ODDIEL: Po
VLOŽKA ČÍSLO: 840/V  
PODNIK ZAHRANIČNEJ OSOBY: Andrij Syrovatko
ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kasárenské námestie 2, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01
IČO: 51 269 589
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU):  
Meno a priezvisko: Ing. Matúš Marton, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kladenská 6, Názov obce: Košice - mestská časť Krásna, PSČ: 040  18, Vznik funkcie: 23.01.2018
Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku) zahraničnej osoby je oprávnený: Vedúci podniku zahranicnej osoby koná samostatne.
ZAHRANIČNÁ OSOBA:  
ZAHRANIČNÁ FYZICKÁ OSOBA
OBCHODNÉ MENO: Andrij Syrovatko
Meno a priezvisko:  Andrij Syrovatko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): bulvár Jurija Hojdy 1/48, Názov obce: Mukačevo, PSČ: 89600, Štát: Ukrajina, Miesto podnikania: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kasárenské námestie 2, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01


Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1