Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Košice I - Nové zápisy
R007309

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 43096/V  
OBCHODNÉ MENO: Likvid Azbest s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská 1, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11
IČO: 51 307 952
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Prípravné práce k realizácii stavby
2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
4. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
7. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
9. Prenájom hnuteľných vecí
10. Reklamné a marketingové služby,  prieskum trhu a verejnej mienky
11. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
12. Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach:
odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím podtlakového systému, na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v exteriéroch bez súvisu s vnútornými  priestormi budov, v ktorých ne je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom a na odstarňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov v uzatvorených priestoroch do 10m3, s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím priemyselného vysávača.
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Ladislav Matej, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orgovánová 8, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11, Vznik funkcie: 23.01.2018
Meno a priezvisko: Ing. Dominik Matej, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orgovánová 8, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11, Vznik funkcie: 23.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ladislav Matej, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orgovánová 8, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Dominik Matej, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orgovánová 8, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1