Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Košice I - Nové zápisy
R007311

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 43100/V  
OBCHODNÉ MENO: Soupculture s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická Belá 1204, Názov obce: Košická Belá, PSČ: 044 65
IČO: 51 310 261
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
2. Prevádzkovanie výdajne stravy
3. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
7. Administratívne služby
8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
9. Prenájom hnuteľných vecí
10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Sergii Gavrylko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická Belá 1204, Názov obce: Košická Belá, PSČ: 044 65, Vznik funkcie: 23.01.2018
Meno a priezvisko:  Nataliia Baran, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická Belá 1204, Názov obce: Košická Belá, PSČ: 044 65, Vznik funkcie: 23.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a zastupuje spoločnosť samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Sergii Gavrylko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická Belá 1204, Názov obce: Košická Belá, PSČ: 044 65, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Nataliia Baran, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická Belá 1204, Názov obce: Košická Belá, PSČ: 044 65, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1