Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Košice I - Nové zápisy
R007308

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 43101/V  
OBCHODNÉ MENO: JN MEDIC ORL s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mäsiarska 1196/34, Názov obce: Levoča, PSČ: 054 01
IČO: 51 316 579
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému  spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických  poradcov
4. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
5. organizovanie kurzov, školení a seminárov
6. uskutočňovanie školiacich aktivít v oblasti podpory predaja, výroby a obchodu
7. prenájom hnuteľných vecí
8. administratívne služby
9. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: MUDr. Jaroslav Neupauer, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mäsiarska ulica 1196/34, Názov obce: Levoča, PSČ: 054 01, Vznik funkcie: 23.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v  mene spoločnosti samostatne, a to tak, že k vypísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: MUDr. Jaroslav Neupauer, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mäsiarska ulica 1196/34, Názov obce: Levoča, PSČ: 054 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1