Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Košice I - Nové zápisy
R007305

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 43105/V  
OBCHODNÉ MENO: FREGATA KLÍMA s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská 888/20, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01
IČO: 51 307 502
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kuriérske služby
2. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
3. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
8. Poskytovanie služieb osobného charakteru
9. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
10. Fotografické služby
11. Administratívne služby
12. Prenájom hnuteľných vecí
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Ladislav Bernáth, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská 20, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01, Vznik funkcie: 23.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v mene spoločnosti v písomnej forme podpisuje konateľ samostatne tak, že k písanému, tlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ladislav Bernáth, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská 20, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1