Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R007275

ODDIEL: Sja
VLOŽKA ČÍSLO: 2/S  
OBCHODNÉ MENO: Presidio-IPM j.s.a.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná 5, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01
IČO: 51 186 039
DEŇ ZÁPISU: 12.10.2017
PRÁVNA FORMA: Jednoduchá spoločnosť na akcie
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s nájmom
2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
4. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
6. Finančný lízing
7. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
8. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
9. Faktoring a forfaiting
10. Prenájom hnuteľných vecí
11. Administratívne služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda, Meno a priezvisko:  Marián Boček, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivachnová 72, Názov obce: Ivachnová, PSČ: 034 83, Vznik funkcie: 12.10.2017
člen, Meno a priezvisko:  Peter Gajdoš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karola Salvu 2004/10, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01, Vznik funkcie: 30.11.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene jednoduchej spoločnosťi na akcie: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 111,000000 EUR
SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 0,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 111,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 10, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 1,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie je možné prevádzať iba v súlade so zákonom, zakladateľskou listinou a stanovami
Počet: 100, Druh: majetkové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 1,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie je možné prevádzať iba v súlade so zákonom, zakladateľskou listinou a stanovami
Počet: 2, Druh: majetkové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 0,500000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie možno prevádzať iba v súlade so zákonom, zakladateľskou listinou a stanovami

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1