Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R007279

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 28321/S  
OBCHODNÉ MENO: Vajda & Partners s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ladomerská Vieska 350, Názov obce: Ladomerská Vieska, PSČ: 965 01
IČO: 48 221 732
DEŇ ZÁPISU: 09.07.2015
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. Faktoring a forfaiting
6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
7. Prenájom hnuteľných vecí
8. Administratívne služby
9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
10. Reklamné a marketingové služby
11. Prieskum trhu a verejnej mienky
12. Vedenie účtovníctva
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Jozef Vajda, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fialková 11, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42, Vznik funkcie: 09.07.2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, alebo k pečiatke s obchodným menom pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Jozef Vajda, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fialková 11, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1