Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R007281

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 31463/S  
OBCHODNÉ MENO: WebSkyper s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad plážou 4419/27, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01
IČO: 50 734 938
DEŇ ZÁPISU: 23.02.2017
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
2. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
3. Fotografické služby
4. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
5. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
9. Prenájom hnuteľných vecí
10. Administratívne služby
11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
12. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Jaroslav Synetar, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľaliová 176/12, Názov obce: Vlkanová, PSČ: 976 31, Vznik funkcie: 23.02.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Ak je konateľov viac, je oprávnený v mene  spoločnosti konať a podpisovať každý z konateľov samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Jaroslav Synetar, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľaliová 176/12, Názov obce: Vlkanová, PSČ: 976 31, Výška vkladu: 3 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 3 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Oxana Tomm, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľaliová 176/12, Názov obce: Vlkanová, PSČ: 976 31, Výška vkladu: 1 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1