Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R007269

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 28342/S  
OBCHODNÉ MENO: MARLUB s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sitnianska 27, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11
IČO: 48 225 509
DEŇ ZÁPISU: 15.07.2015
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
2. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
3. Údenárska výroba
4. Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny
5. Výroba mlynských výrobkov
6. Výroba kakaa a výrobkov z kakaa
7. Výroba chuťových prísad a korenín
8. Spracovanie a úprava čaju a kávy
9. Výroba nápojov
10. Textilná výroba
11. Odevná výroba
12. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
13. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
14. Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
15. Výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku
16. Výroba hračiek a hier
17. Výroba bižutérie a suvenírov
18. Výroba a montáž tieniacej techniky
19. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
20. Prípravné práce k realizácii stavby
21. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
22. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
23. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
24. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
25. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
26. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
27. Oprava odevov, textilu a bytového textilu
28. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
29. Služby verejných nosičov a poslov
30. Kuriérske služby
31. Skladovanie
32. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
33. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
34. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
35. Prevádzkovanie výdajne stravy
36. Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)
37. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
38. Počítačové služby
39. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
40. Vydavateľská činnosť
41. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
42. Prenájom hnuteľných vecí
43. Administratívne služby
44. Vedenie účtovníctva
45. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
46. Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb
47. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
48. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
49. Prevádzkovanie športových zariadení
50. Čistiace a upratovacie služby
51. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
52. Reklamné a marketingové služby
53. Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
54. Donášková služba
55. Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
56. Diskotekárska činnosť
57. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
58. Poskytovanie služieb informátora
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Marián Kaliský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sitnianska 27, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11, Vznik funkcie: 01.11.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Marián Kaliský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sitnianska 27, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1