Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R007268

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 33453/S  
OBCHODNÉ MENO: Lio-Tech s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zaježová 175, Názov obce: Pliešovce, PSČ: 962 63
IČO: 47 881 470
DEŇ ZÁPISU: 01.09.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť
2. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m 2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
3. Výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
4. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
5. Prípravné práce k realizácii stavby
6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
8. Zhotovovanie mozaikových obrazov z rozličných materiálov podľa predložených návrhov
9. Stavebné cenárstvo
10. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
11. Kovoobrábanie
12. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
13. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
14. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
15. Administratívne služby
16. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
17. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
18. Čistiace a upratovacie služby
19. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
20. Reklamné a marketingové služby
21. Prieskum trhu a verejnej mienky
22. Verejné obstarávanie
23. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
24. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Mgr. Stanislava Kováčová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zaježová 175, Názov obce: Pliešovce, PSČ: 962 63, Vznik funkcie: 31.03.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Stanislava Kováčová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zaježová 175, Názov obce: Pliešovce, PSČ: 962 63, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11.08.2014 a dodatkom k nej zo dňa 19.08.2014 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.01.2015.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.02.2016.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1