Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R007267

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 13387/S  
OBCHODNÉ MENO: LG - PMH, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelené 31, Názov obce: Poltár, PSČ: 987 01
IČO: 36 809 276
DEŇ ZÁPISU: 25.07.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
2. veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
3. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
5. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
6. výroba a montáž plastových okien a dverí
7. pneuservis
8. sprostredkovanie zamestnania za úhradu
9. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
10. nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
11. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Peter Macove, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelené 31, Názov obce: Poltár, PSČ: 987 01, Vznik funkcie: 21.12.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Peter Macove, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelené 31, Názov obce: Poltár, PSČ: 987 01, Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Elena Macove, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelené 31, Názov obce: Poltár, PSČ: 987 01, Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1