Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R007277

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 18956/S  
OBCHODNÉ MENO: UČTO MAG s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Francisciho 2322/22, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01
IČO: 45 853 860
DEŇ ZÁPISU: 24.09.2010
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
5. administratívne služby
6. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
7. reklamné a marketingové služby
8. vedenie účtovníctva
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Petronela Magová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Francisciho 2322/22, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01, Vznik funkcie: 01.12.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Petronela Magová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Francisciho 2322/22, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1