Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R007270

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 25641/S  
OBCHODNÉ MENO: M-MARKET Invest, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie republiky 5994/32, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01
IČO: 47 522 062
DEŇ ZÁPISU: 22.11.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu.
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb.
4. Administratívne služby.
5. Reklamné a marketingové služby.
6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom.
7. Prípravné práce k realizácii stavieb.
8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien.
9. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov.
10. Stavebné cenárstvo.
11. Čistiace a upratovacie práce.
12. Prenájom hnuteľných vecí.
13. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla.
14. Finančný leasing.
15. Faktoring a forfaiting.
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Zsolt Gubovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 5188/5, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01, Vznik funkcie: 22.11.2013
Meno a priezvisko: JUDr. Lukáš Mucha, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 2250/15, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01, Vznik funkcie: 22.11.2013
Meno a priezvisko:  Robert Kelemen, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica nová 1357/2, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01, Vznik funkcie: 22.11.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú vždy aspoň dvaja konatelia spoločne.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: M-MARKET, akciová spoločnosť, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Dukelských hrdinov 2, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01, Výška vkladu: 100 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 100 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 100 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 100 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1