Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R007271

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 6944/S  
OBCHODNÉ MENO: MRO, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie M.R. Štefánika 25, Názov obce: Brezno, PSČ: 977 01
IČO: 36 046 779
DEŇ ZÁPISU: 05.03.2001
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
2. veľkoobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností
3. sprostredkovanie obchodu a služieb
4. prevádzkovanie zábavných nevýherných prístrojov
5. prenajímanie zábavných nevýherných prístrojov
6. nákup a predaj motorových vozidiel
7. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Pavol Medveď, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podkoreňová 774/30, Názov obce: Brezno, Vznik funkcie: 05.03.2001
Meno a priezvisko:  Zita Medveďová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podkoreňová 774/30, Názov obce: Brezno, Vznik funkcie: 05.03.2001
Meno a priezvisko:  Roman Medveď, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ŠLN 3, Názov obce: Brezno, Vznik funkcie: 05.03.2001
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Pavol Medveď, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podkoreňová 774/30, Názov obce: Brezno, PSČ: 977 01, Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Zita Medveďová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podkoreňová 774/30, Názov obce: Brezno, PSČ: 977 01, Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Roman Medveď, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ŠLN 3, Názov obce: Brezno, PSČ: 977 01, Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou, zo dňa 29.01.2001, podľa §§ 28, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
2. .
Uznesením valného zhromaždenia bolo schválené úplné
znenie spoločenskej zmluvy v zmysle zák.č.500/2001 Z.z.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1