Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R007264

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 24258/S  
OBCHODNÉ MENO: IN ENERGY, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná 23, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01
IČO: 47 168 897
DEŇ ZÁPISU: 29.05.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
3. Vedenie účtovníctva
4. Reklamné a marketingové služby
5. Administratívne služby
6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
7. Prenájom hnuteľných vecí
8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
9. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
10. organizačné a technické zabezpečenie veľtrhov a predajných výstav
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Mgr. Michal Hasara, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slobody 397/64, Názov obce: Žarnovica, PSČ: 966 81, Vznik funkcie: 29.05.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Michal Hasara, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slobody 397/64, Názov obce: Žarnovica, PSČ: 966 81, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1