Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R007259

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 29441/S  
OBCHODNÉ MENO: DURAMAX s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 14C, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01
IČO: 50 225 154
DEŇ ZÁPISU: 12.03.2016
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Textilná výroba
2. Odevná výroba
3. Oprava odevov, textilu a bytového textilu
4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
5. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
6. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
7. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
8. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
9. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
10. Výroba bižutérie a suvenírov
11. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
12. Prípravné práce k realizácii stavby
13. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
14. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
15. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
16. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
17. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
18. Skladovanie a uskladňovanie
19. Predaj leteckých prepravných služieb
20. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
21. Poskytovanie organizačno-technických a informačných služieb v doprave
22. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
23. Počítačové služby
24. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
25. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
26. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
27. Reklamné a marketingové služby
28. Fotografické služby
29. Administratívne služby
30. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
31. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
32. Služby súvisiace so skrášľovaním tela
33. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
34. Prevádzkovanie cestovnej agentúry
35. Prevádzkovanie cestovnej kancelárie
36. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
37. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
38. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
39. Prieskum trhu a verejnej mienky
40. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
41. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
42. Dizajnérske činnosti
43. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Oľga Majeríková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 9. mája 2146/43, Názov obce: Brezno, PSČ: 977 03, Vznik funkcie: 11.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Oľga Majeríková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 9. mája 2146/43, Názov obce: Brezno, PSČ: 977 03, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1