Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R007263

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 33452/S  
OBCHODNÉ MENO: I.L.F. plus, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ďumbierska 4006/20, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11
IČO: 36 755 168
DEŇ ZÁPISU: 21.03.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Faktoring a forfaiting
2. sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti,
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností,
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností,
5. vedenie účtovníctva,
6. poradenská a školiaca činnosť v oblasti telekomunikačných zariadení a výpočtovej techniky,
7. automatizované spracovania dát,
8. poskytovanie informačných služieb prostredníctvom internetu v rozsahu voľnej živnosti,
9. organizaovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Dana Hanzelová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ďumbierska 4006/20, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11, Vznik funkcie: 05.06.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne. V mene spoločnosti konateľ podpisuje tak, že pri právnychúkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: CORDILA TRADE s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lidická 700/19, Názov obce: Brno, PSČ: 60200, Štát: Česká republika, Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19.02.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.09.2012. Zmena predmetu podnikania.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.06.2017.   

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1