Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R007257

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 33188/S  
OBCHODNÉ MENO: Bodtrans s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Szabóova 502/18, Názov obce: Vinica, PSČ: 991 28
IČO: 51 240 297
DEŇ ZÁPISU: 02.12.2017
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
6. Administratívne služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Béla Bodonyi, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kápolna utca 7, Názov obce: Vác, PSČ: 2600, Štát: Maďarsko, Vznik funkcie: 02.12.2017
Meno a priezvisko: Ing. Štefan Demeter, Bydlisko: Názov obce: Ipeľský Sokolec 308, PSČ: 935 75, Vznik funkcie: 12.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojej funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Béla Bodonyi, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kápolna utca 7, Názov obce: Vác, PSČ: 2600, Štát: Maďarsko, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1