Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R007258

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 33035/S  
OBCHODNÉ MENO: Direct IT s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná Strieborná 14599/4, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01
IČO: 51 188 414
DEŇ ZÁPISU: 11.11.2017
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. Prenájom hnuteľných vecí
4. Administratívne služby
5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
6. Vedenie účtovníctva
7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
8. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
9. Skladovanie a pomočné činnosti v doprave
10. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
11. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
12. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Peter Mitro, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zimná 360/17, Názov obce: Čaňa, PSČ: 044 14, Vznik funkcie: 10.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Peter Mitro, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zimná 360/17, Názov obce: Čaňa, PSČ: 044 14, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1