Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R007255

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 32623/S  
OBCHODNÉ MENO: BEAST s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingová 52, Názov obce: Bratislava - Staré mesto, PSČ: 811 09
IČO: 51 071 185
DEŇ ZÁPISU: 06.09.2017
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. Prenájom hnuteľných vecí
4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
5. Administratívne služby
6. Vedenie účtovníctva
7. Faktoring a forfaiting
8. Kuriérske služby
9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
10. Prípravné práce k realizácii stavby
11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
12. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
13. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
14. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním
15. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
16. Čistiace a upratovacie služby
17. Skaldovanie a pomocné činnosti v doprave
18. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
19. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
20. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
21. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
22. Dizajnérske činnosti
23. Fotografické služby
24. Informačná činnosť
25. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Peter Šándor, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blageovova 2675/10, Názov obce: Bratislava - Petržalka, PSČ: 851 04, Vznik funkcie: 23.10.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Peter Šándor, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blageovova 2675/10, Názov obce: Bratislava - Petržalka, PSČ: 851 04, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1