Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R007253

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 27625/S  
OBCHODNÉ MENO: BAIRES, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná ružová 254/18, Názov obce: Banská Štiavnica, PSČ: 969 01
IČO: 48 025 208
DEŇ ZÁPISU: 22.01.2015
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. vydavateľská činnosť
3. administratívne služby
4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
5. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
6. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
7. fotografické služby
8. pánske, dámske a detské kaderníctvo
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Jozef Kálmán, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná ružová 254/18, Názov obce: Banská Štiavnica, PSČ: 969 01, Vznik funkcie: 27.12.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Jozef Kálmán, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná ružová 254/18, Názov obce: Banská Štiavnica, PSČ: 969 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1