Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R007256

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 8792/S  
OBCHODNÉ MENO: Berndorf Bäderbau SK s.r.o. "v likvidácii"
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bystrická 1571, Názov obce: Žarnovica, PSČ: 966 81
IČO: 36 622 176
DEŇ ZÁPISU: 16.12.2003
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. nákup, predaj a montáž bazénov, bazénových dielov a bazénových atrakcií
2. montáž, kompletačné a dokončovacie práce bazénov a príslušenstva
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
4. prieskum trhu
5. reklamná a propagačná činnosť
6. sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Tibor Adamec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečná 1235/12, Názov obce: Nová Baňa, Vznik funkcie: 16.12.2003
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne tak, že k jej obchodnému menu
pripoja svoje podpisy.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Berndorf  Metall-und Bäderbau GmbH, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Leobesdorfer Strasse 26, A-2560, Názov obce: Berndorf, Štát: Rakúsko, Výška vkladu: 32 198,101308 EUR, Rozsah splatenia: 32 198,101308 EUR
Obchodné meno: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bystřice 1312, Názov obce: Bystřice, PSČ: 739 95, Štát: Česká republika, Výška vkladu: 995,817567 EUR, Rozsah splatenia: 995,817567 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,918875 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,918875 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 01.01.2018
LIKVIDÁTOR  
Meno a priezvisko: JUDr. Tomáš Suchý, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Štúra 746/5, Názov obce: Žarnovica, PSČ: 966 81, Vznik funkcie: 01.01.2018
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
Likvidátor je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spolo-
čenskou zmluvou zo dňa 9.12.2003 podľa § 105 a nasl.
zák.č. 513/91 Zb.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1