Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Banská Bystrica - Nové zápisy
R007249

ODDIEL: Sr
VLOŽKA ČÍSLO: 619/S  
OBCHODNÉ MENO: Recovery group, k. s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 43, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01
IČO: 51 321 190
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PRÁVNA FORMA: Komanditná spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. vykonávanie činnosti správcu v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v nadväznosti na zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch v znení neskorších predpisov,
2. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
5. faktoring a forfaiting
6. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
7. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
8. poskytovanie služieb osobného charakteru
9. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
10. prenájom hnuteľných vecí
11. administratívne služby
12. vedenie účtovníctva
13. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
14. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KOMPLEMENTÁR
Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Gregorová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. Martina Sokola 462/37, Názov obce: Medzibrod, PSČ: 976 96, Vznik funkcie: 23.01.2018
Spôsob konania v mene komanditnej spoločnosti: Komplementár je oprávnený za spoločnosť konať samostatne.
SPOLOČNÍCI:  
Komplementári:  
Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Gregorová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. Martina Sokola 462/37, Názov obce: Medzibrod, PSČ: 976 96
Komanditisti:  
Obchodné meno: Prvý dražobný dom, s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 43, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01, Výška vkladu: 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 250,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 250,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 250,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1