Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Banská Bystrica - Nové zápisy
R007247

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 33460/S  
OBCHODNÉ MENO: Danstef s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 14/D, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01
IČO: 51 310 562
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
2. Vedenie účtovníctva
3. Administratívne služby
4. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
6. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
7. Verejné obstarávanie
8. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
9. Prípravné práce k realizácii stavby
10. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
11. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
12. Dizajnérske činnosti
13. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
14. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
15. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
16. Faktoring a forfaiting
17. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
18. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
19. Finančný lízing
20. Prenájom hnuteľných vecí
21. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
22. Čistiace a upratovacie služby
23. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
24. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Daniela Trajteľová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lučatín 72, Názov obce: Lučatín, PSČ: 976 61, Vznik funkcie: 23.01.2018
Meno a priezvisko: Ing. Štefánia Trajteľová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lučatín 72, Názov obce: Lučatín, PSČ: 976 61, Vznik funkcie: 23.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Daniela Trajteľová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lučatín 72, Názov obce: Lučatín, PSČ: 976 61, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Štefánia Trajteľová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lučatín 72, Názov obce: Lučatín, PSČ: 976 61, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1