Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007080

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 94440/B  
OBCHODNÉ MENO: VIKINELA s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alžbetin Dvor 1859, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42
IČO: 46 001 263
DEŇ ZÁPISU: 04.03.2011
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. prenájom hnuteľných vecí
5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických  poradcov
6. vedenie účtovníctva
7. skladovanie
8. počítačové služby
9. prieskum trhu a verejnej mienky
10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
11. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
12. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
13. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
14. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
15. prenájom hnuteľných vecí
16. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
17. prevádzkovanie športových zariadení
18. prevádzkovanie čistiarne a práčovne
19. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
20. Donášková služba
21. diskotekárska činnosť
22. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
23. služby požičovní
24. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
25. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30m
26. Prípravné práce k realizácii stavby
27. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Viktor Riegel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alžbetin Dvor 1859, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42, Vznik funkcie: 17.10.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Viktor Riegel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alžbetin Dvor 1859, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42, Výška vkladu: 7 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.08.2017.    

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1