Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007079

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 125482/B  
OBCHODNÉ MENO: VARANDUS Solar Búč, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 16785/74B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02
IČO: 45 266 620
DEŇ ZÁPISU: 02.12.2009
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným   prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
5. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
6. prenájom hnuteľných vecí,
7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
8. výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Ján Oravkin, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chrašťova 43/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 23.01.2018
Meno a priezvisko:  Matúš Budiak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Fullu 3088/50, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 23.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne.  
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Budiak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Fullu 3088/50, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, Výška vkladu: 1 700,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 700,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Matúš Budiak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Fullu 3088/50, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, Výška vkladu: 1 650,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 650,000000 EUR
Meno a priezvisko: Mgr. Dominika Oravkinová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pionierska 1589/2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, Výška vkladu: 1 650,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 650,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 21.10.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.1.2010. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.1.2010.  
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.05.2010.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.07.2010.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.9.2010.
6. Rozhodnutie jediného spoločníak zo dňa 10.11.2010
7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.11.2010.  
8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.12.2011. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.12.2011.
9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.07.2013.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.7.2013.
11. Zmena obchodného mena z SolarLand Búč, s. r. o. na VARANDUS Solar Búč, s. r. o.
12. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.03.2014 v dôsledku zmeny právnej formy v súlade s § 69b z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.01.2015.
Rozhodnutie per rollam zo dňa 16.06.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1