Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007078

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 116098/B  
OBCHODNÉ MENO: VACLAVIK s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelenia 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05
IČO: 50 632 400
DEŇ ZÁPISU: 01.01.2017
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
5. Prípravné práce k realizácii stavby
6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
7. Prenájom hnuteľných vecí
8. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Vlastimil Fránek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavlínov 22, Názov obce: Pavlínov, PSČ: 594 01, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 01.12.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Vlastimil Fránek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavlínov 22, Názov obce: Pavlínov, PSČ: 594 01, Štát: Česká republika, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 02.12.2016 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1